OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA POTPORU PUTNIČKIM AGENCIJAMA I ORGANIZATORIMA PUTOVANJA U VRIJEDNOSTI OD 36 MILIJUNA KUNA

Potpore mogu dobiti turističke agencije koje su u 2020. godini pretrpjele pad poslovnih prihoda u odnosu na 2019. godinu od najmanje 75% i koje su subjekti malog gospodarstva (srednja, mala i mikro trgovačka društva izvan javnog sektora i obrti). Prihvatljivi… VišeOBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA POTPORU PUTNIČKIM AGENCIJAMA I ORGANIZATORIMA PUTOVANJA U VRIJEDNOSTI OD 36 MILIJUNA KUNA

JAVNI POZIV ZA POTICANJE PODUZETNIŠTVA U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA U 2021. GODINI

Kulturne i kreativne industrije EU doživjele su težak udarac od pandemije koronavirusa. Prema studiji EY-a koja je obuhvatila 10 temeljnih kulturnih i kreativnih sektora, u 2020. godini, promet kulturne i kreativne industrije u EU je smanjen na 444 milijarde eura,… VišeJAVNI POZIV ZA POTICANJE PODUZETNIŠTVA U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA U 2021. GODINI