POZIV NA INFO DAN HBOR-A U UTORAK 27. TRAVNJA 2021. U PODUZETNIČKOM CENTRU “VINODOL”

Poduzetnički centar Vinodol d.o.o. u suradnji sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj (HBOR), Područnim uredom HBOR-a za Primorje i Gorski kotar u utorak 27. travnja 2021. godine organizira besplatno individualno savjetovanje poduzetnika i privatnih iznajmljivača Crikvenice, Novog Vinodolskog i… VišePOZIV NA INFO DAN HBOR-A U UTORAK 27. TRAVNJA 2021. U PODUZETNIČKOM CENTRU “VINODOL”