OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA POTPORU PUTNIČKIM AGENCIJAMA I ORGANIZATORIMA PUTOVANJA U VRIJEDNOSTI OD 36 MILIJUNA KUNA

Potpore mogu dobiti turističke agencije koje su u 2020. godini pretrpjele pad poslovnih prihoda u odnosu na 2019. godinu od najmanje 75% i koje su subjekti malog gospodarstva (srednja, mala i mikro trgovačka društva izvan javnog sektora i obrti). Prihvatljivi… VišeOBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA POTPORU PUTNIČKIM AGENCIJAMA I ORGANIZATORIMA PUTOVANJA U VRIJEDNOSTI OD 36 MILIJUNA KUNA