ANALIZA REZULTATA ANKETE: Zadovoljstvo komunalnim uslugama na području Grada Crikvenice u 2021.

Od 11. do 30. lipnja Poduzetnički centar “Vinodol” d.o.o. provodio je anketu o zadovoljstvu komunalnim uslugama na području grada Crikvenice. Svrha provođenja ankete bila je da se na temelju dobivenih rezultata, iskazanih stavova i mišljenja korisnika usluga, poboljša kvaliteta pružanja… VišeANALIZA REZULTATA ANKETE: Zadovoljstvo komunalnim uslugama na području Grada Crikvenice u 2021.