POTPISAN UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA NA PROJEKTU: Razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture u Poslovnoj zoni Zapad – Novi Vinodolski

Dana 16. kolovoza 2019. godine u Gradu Novom Vindolskom potpisan je ugovor o izvođenju radova na projektu Razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture u Poslovnoj zoni Zapad – Novi Vinodolski s izvođačem radova Izgradnja d.o.o. iz Crikvenice.

Projekt se odnosi na ulaganje u poboljšanje kvalitete i dostupnosti osnovne infrastrukture u Poslovnoj zoni Zapad u Novom Vinodolskom. Poboljšanjem kvalitete i dostupnosti infrastrukture omogućuje se aktivacija neaktivnih parcela u poslovnoj zoni, nove investicije, povećanje broja poduzetnika, povećanje broja novih radnih mjesta, ali i očuvanje postojećih radnih mjesta koja su ugrožena zbog izostanka investicija i konkurentnost postojećih poduzetnika.

Osnovni ciljevi projekta su:

  1. Povećati intenzitet aktivacije neaktivnih parcela u Poslovnoj zoni Zapad
  2. Povećati broj poduzeća koji posluju u Poslovnoj zoni Zapad
  3. Izgraditi i opremiti neophodnu zajedničku infrastrukturu u Poslovnoj zoni Zapad

Projekt će se financirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., odnosno iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a ukupna vrijednost prihvatljivih troškova u projektu iznosi 12.045.691,05 kuna, dok je iznos dodjeljenih bespovratnih sredstava 6.625.130,32 kune, odnosno 55% ukupno prihvatljivih troškova.