OBJAVLJEN FLAG NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE PROJEKTIMA U OKVIRU MJERE B.2.1. EDUKATIVNE STAZE IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014. – 2020. FLAG-a TUNERA

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu projekata u okviru odobrene mjere LRSR u cilju jačanja i iskorištavanja prednosti koje se odnose na okoliš u ribarstvenom i akvakulturnom području TUNERA za korisnike projekta koji imaju sjedište unutar ribarstvenog područja FLAG-a TUNERA. 

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 2.12.2019. godine do 15.01.2020. godine.                                                                                       

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje mjere B.2.1. na ovom FLAG natječaju iznose: 6.867.770,00 kn. Najniži iznos javne potpore po korisniku/projektu iznosi 150.000,00 kn. Najviši iznos javne potpore po korisniku/projektu iznosi 981.110,00 kn.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na: http://lagur-tunera.hr/wp/natjecaji/