OTVOREN NATJEČAJ Srednjeeuropske inicijative (CEI) – TELEMEDICINA I UČENJE NA DALJINU

Objavljen je izvanredni Poziv na dostavu prijedloga kojeg je raspisala Srednjeeuropska inicijativa (CEI) u svrhu dodjeljivanja malih potpora za rješavanje specifičnih potreba na lokalnoj razini u zemljama članicama CEI, a koje su vezane uz rješavanje problema vršenja aktivnosti na daljinu – putem internetske mreže, poglavito u sektoru zdravstva i obrazovanja.

Poziv je namijenjen svim javnim i privatnim subjektima, nevladinim organizacijama koje su registrirane i imaju sjedište u državi članici CEI, kao i međunarodnim/regionalnim organizacijama, koje se mogu prijaviti za potporu CEI do 100% vrijednosti svog projekta i do maksimalnog iznosa od 40.000,00 EUR od ukupnog proračuna koji iznosi 600.000,00 EUR.

Predmetnim pozivom obuhvaćena su sljedeća područja:

1.    Zdravstvo i telemedicina;

2.    Obrazovanje i e-učenje/učenje na daljinu;

3.    Potpora mikro, malim i srednjim poduzećima.

Kod prijave u području „Zdravstva i telemedicine“ mogu se osigurati sredstva za kupnju opreme za zadovoljavanje hitnih medicinskih potreba; kupnju medicinskog softvera i drugih IT alata za olakšavanje prakse telemedicine; organiziranje mrežnih seminara (webinara) radi olakšavanja prijenosa znanja između zdravstvenih stručnjaka i operatora; realizaciju i proizvodnju informacijskog materijala (infografika, videozapisa, kampanja na društvenim medijima) kako bi se olakšalo širenje znanja i podizanja svijesti o mjerama, uključujući one o higijeni u borbi protiv širenja COVID-19 te prijevod dokumenata, informativnog materijala i istraživačkog rada na nacionalne jezike CEI zemalja koje nisu članice EU.

U području „Obrazovanja i e-učenja/učenja na daljinu“ moglo bi se osigurati sredstva za kupnju opreme za potrebe e-učenja, uključujući hardver (školske digitalne ploče, računala, prijenosna računala, tablete, uređaje itd.) i softver (internetski alati, platforme za učenje na daljinu itd.); organiziranje mrežnih seminara (webinara) radi olakšavanja prijenosa znanja između obrazovnih stručnjaka i operatora (od država članica EU CEI do država članica CEI koje nisu članice EU).

Također, bitno je naglasiti kako je rok za prijavu na ovaj Poziv izuzetno kratak – do 09. travnja 2020. godine.

Više o natječaju dostupno je putem sljedećeg linka: https://www.cei.int/news/8809/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-launched-600000-eur-for-projects-in-field-of-healthcare.