JAVNI POZIV poduzetnicima za dodjelu potpora za provedbu mjera radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području Primorsko-goranske županije u 2020.

Primorsko-goranska županija objavljuje Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za provedbu mjera radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području Primorsko-goranske županije u 2020.

Sredstva su namijenjena  mikro i malim subjektima malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva poduzetnicima i to: d.o.o., j.d.o.o., obrti, zadruge i ustanove koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu  te  koji spadaju  u prihvatljive prijavitelje  navedene u Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje .

Odobrava se  100% bespovratnih  sredstava(potpore), ali ne više od 30.000,00 kuna bez  PDV-a po korisniku s najmanje jednim zaposlenim, odnosno 40.000,00 kuna s više od jednog zaposlenog.

Minimalni iznos tražene potpore je  10.000,00 kuna bez PDV-a, a raspoloživa bespovratna sredstva za poduzetnike su u iznosu 2.510.000,00 kuna,  ovisno o proračunskim mogućnostima.

Prihvatljive aktivnosti su:

o    nabava opreme kao ulaganja u dugotrajnu imovinu (min 40% tražene potpore) ;

o    nabava repromaterijala, sitnog inventara i sredstava za zaštitu ljudi od koronavirusa;

o   prilagodba prostora u cilju provođenja protuepidemijskih mjera te

o   priprema dokumentacije na natječaje i mjere vezane za ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19

Prihvatljivi su računi za troškove izdani nakon 01.01.2020.

Cjeloviti tekst Javnog poziva s pripadajućom natječajnom dokumentacijom objavljen je na službenoj Internet stranici Primorsko-goranske županije : https://www.pgz.hr/dokumenti/natjecaji/