HZZ nastavlja s provedbom mjera aktivne politike zapošljavanja

Na sjednici održanoj dana 29. lipnja 2020. godine Upravno vijeće HZZ – a donijelo je Odluku o stavljanju van snage Odluke o privremenoj obustavi dijela programa mjera aktivne politike zapošljavanja, a koja je donesena na sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 20. ožujka 2020. godine. Nastavlja se provedba mjera koje su bile obustavljene: Potpore za zapošljavanje, Potpore za usavršavanje, Potpore za samozapošljavanje, Obrazovanje i osposobljavanje, Javni radovi, mjera za očuvanje radnih mjesta te mjera Stalni sezonac.

Na sjednici je donesena i nova mjera:  Potpora za skraćivanje radnog vremena kojom Hrvatski zavod za zapošljavanje i dalje nastoji svoje aktivnosti usmjeravati na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/sektorima koji su najugroženiji te pomoći poslodavcima kod kojih je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih Koronavirusom (COVID – 19) došlo do privremenog smanjenja opsega posla.

Također, donesena je i Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za mjesec srpanj 2020. godine koja se odnosi na mikropoduzetnike: Potpora za očuvanje radnih mjesta (COVID – 19) za srpanj – Mikropoduzetnici.