Pomoć poduzetnicima pri ispunjavanju Zahtjeva za povrat sredstava

Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 30. studenoga 2020. godine, donesen je novi paket mjera za pomoć mikro, malim i srednjim poduzećima kojima je odlukom Stožera od 27. studenog 2020. godine obustavljen rad te poduzetnicima koji imaju pad prihoda/primitaka u prosincu 2020. godine u odnosu na prosinac 2019. godine od najmanje 60%.

Ovdje valja napomenuti da je jedan od preduvjeta za ostvarivanje prava na državne mjere taj da poduzetnici ne budu od strane lokalne samouprave oslobođeni davanja koja im država novim mjerama subvencionira (navedeno poduzetnik potpisuje i u zahtjevu za povrat sredstava od strane države). Navedeni zahtjev obuhvaća plaćene fiksne troškove za prosinac 2020. godine, a pod fiksnim troškovima se podrazumijevaju:

• mjesečni trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost
• trošak obvezne pričuve
• mjesečni trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz korištenje toplinarske mreže i odvoz komunalnog otpada
• trošak komunalne naknade
• mjesečni trošak direktne spomeničke rente
• mjesečna pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe, mjesečna pretplata na dnevne, tjedne i mjesečne tiskovine
• mjesečni trošak interneta i fiksne telefonske linije
• mjesečni trošak usluge knjigovodstvenog servisa i
• 1/12 iznosa godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i igre klađenja, osim godišnje naknade za internet klađenja i internet casina.

Kako bi poduzetnici lakše ispunili Zahtjev za povrat sredstava za prosinac te prikupili svu potrebnu dokumentaciju, svakim radnim danom od 12:00-15:00 sati, počevši od 4. siječnja 2021. godine, u Gradskoj vijećnici u Crikvenici (Vinodolska 1) na raspolaganju poduzetnicima biti će djelatnici Poduzetničkog centra Vinodol.

Zahtjevi se podnose do 15. veljače 2021. godine Poreznoj upravi putem sustava ePorezna, a za one koji nisu korisnici ePorezne korištenjem servisa Porezne uprave „Pišite nam“.

Dodatne informacije o novom paketu mjera možete pronaći na internet stranici Porezne uprave klikom na ovaj link.