Primorsko-goranska županija objavila Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz “Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020.” za razvoj malog gospodarstva u 2021. godini – Mjera 1.2.1.

Primorsko-goranska županija objavila je dana 12. ožujka 2021. godine Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2021. godini – Mjera 1.2.1.

Predmet navedenog Javnog poziva je Mjera 1.2.1. Nabava opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za poduzetnike u sektoru malog gospodarstva.

Prijave se zaprimaju 30 dana od dana objave Javnog poziva na službenoj internet stranici Primorsko-goranske županije. U slučaju nedovoljnog broja prijava rok će se produžiti za narednih 30 dana što će se objaviti na službenoj internetskoj stranici www.pgz.hr.

Više informacija o Javnom pozivu te potrebnim obrascima možete pronaći na sljedećem linku.