ANALIZA REZULTATA ANKETE: Zadovoljstvo komunalnim uslugama na području Grada Crikvenice u 2021.

Od 11. do 30. lipnja Poduzetnički centar “Vinodol” d.o.o. provodio je anketu o zadovoljstvu komunalnim uslugama na području grada Crikvenice. Svrha provođenja ankete bila je da se na temelju dobivenih rezultata, iskazanih stavova i mišljenja korisnika usluga, poboljša kvaliteta pružanja postojećih usluga.

Anketa je bila sastavljena od 14 pitanja kojim je ispitano zadovoljstvo i uređenost prometne infrastrukture, javne rasvjete, odvoza smeća, brojem parkirnih mjesta i dr. Ispitanici ankete su imali mogućnosti predložiti svoje ideje, prijedloge i primjedbe.

Obavijest o anketi za vrijeme njezina provođenja bila je istaknuta na mrežnoj stranici Poduzetničkog centra Vinodol d.o.o., Facebook profilu Poduzetničkog centra “Vinodol” d.o.o. kao i na mrežnoj stranici Grada Crikvenice.

Poziv za ispunjavanjem anketnog upitnika poslan je putem elektoničke pošte na adrese poduzetnika sa područja Grada Crikvenice evidentiranih u ažuriranoj bazi podataka poduzetnika.

Analiza provedene ankete u PDF formatu: