OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVE ZA DODJELU NEPOVRATNIH POTPORA IZ OPĆEG PROGRAMA MJERA POTICANJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA ZA 2021. GODINU

Općina Vinodolska općina objavila je dana 07. prosinca 2021. godine Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu nepovratnih potpora iz Općeg programa mjera poticanja poduzetništva na području Općine Vinodolska općina za 2021. godinu.

Svrha ovog Javnog poziva je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području Općine Vinodolska općina.

Zahtjev za dodjelu nepovratnih potpora mogu podnijeti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva, koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, čije je sjedište odnosno prebivalište na području Općine Vinodolska općina i koji ulažu na području Općine Vinodolska općina te oni koji posluju od 6 do 12 mjeseci godišnje.

Javni poziv te pripadajuće obrasce za prijavu možete pronaći u nastavku kao i na mrežnoj stranici Općine Vinodolska općina putem sljedećeg linka.


OBRASCI :