NASTAVAK EDUKACIJE ZA PRIPREMU I PROVEDBU EU PROJEKATA-zadnji modul edukacije

Nastavak Edukacije za pripremu i provedbu EU projekata za poduzetnike održati će se06.06.2014.. i 07.06.2014. s početkom u 09:00 sati u Vijećnici Grada Novi Vinodolski.