OBAVIJEST O DEŽURSTVU U GRADU CRIKVENICI

Obaviještavamo sve građane da je od 04.lipnja 2014. ove godine organizirano dežurstvo predstavnika Poduzetničkog centra “Vinodol” i Lokalne akcijske grupe “Vinodol”u prostorijama Gradske uprave Grada Crikvenice, na adresi Kralja Tomislava 85 u sobi broj.28.  Dežurstvo  je organizirano svake srijede od 08.00-12.00 sati!