Predavanje “PROGRAM RURALNOG RAZVOJA RH 2014.-20.”

LAG VINODOL organizira stručno predavanje “PROGRAM RURALNOG RAZVOJA RH 2014.-20. – MJERA 6 – RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I POSLOVANJA” koje će se održati 07.7.2014. u Novom Vinodolskom, u gradskoj vijećnici, s početkom u 19 sati.

Predavanje će održati stručna konzultantica Gđa. Tatjana Malečić-Pezelj iz Centumpercenta.

RH donosi Program ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-20.g koji će sadržavati 16 MJERA koje će biti raspisane kroz natječaje. Ovim predavanjem dajemo naglasak na MJERU 6. u kojoj će se moći kandidirati projekti za bespovratna sredstva i to kroz podmjere:
– 6.1. – potpora mladim poljoprivrednicima (Korisnici osobe starosti do 40 god, – do 100% bespovratne potpore za projekt – kupnja stoke, materijalne imovine, strojeva, poljopr. zemljišta i sl.)
– 6.2. – Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na OPG-u (korisnici su OPG-ovi – ulaganja u turizam,preradu i prodaju proizvoda, obrte i zanate,izradu suvenira, tradiciju – potpora do 100%)
– 6.3. – potpora razvoju malih poljopr. gospodarstava (korisnici su mala poljopr. gosp., a ulaganja u materijalnu imovinu, stoku, poljopr. zemljište, strojeve, opremu i sl. – potpora do 100% prihvatljivih troškova)
– 6.4. – Ulaganja u razvoj NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI u ruralnim područjima ( korisnici su gospodarski subjekti, zadruge ; ulaganja u turizam, ulaganja u obnovljive izvore energije, pružanje usluga u ruralnim područjima – IT centri, dječji vrtići, igraonice za djecu, sportsko – rekreativni centri, veterinarske usluge, pružanje usluga opskrbe stanovništva ruralnigh područja, usluga skrbi za starije i nemoćne osobe,… potpora je do 70% prihvatljivih troškova)

Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju ovom izuzetno korisnom predavanju na kojem će se moći dobiti korisne informacije o mogućnostima iskorištavanja bespovratnih sredstava iz EU fonda za ruralni razvoj.

Također slobodno proslijedite ovaj poziv svima za koje mislite da bi im bilo interesantno.