Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije u 2017. godini

Ciljevi i prioriteti u skladu su s Programom provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.g.(SN 34/16) iz kojeg proizlaze mjere koje su predmet javnog poziva

 

Mjera 1.1.1. Podrška razvoju novih i malih poljoprivrednih gospodarstva

Mjera 1.5.1. Razvoj postojećih oznaka kvalitete te uvođenje certifikata i novih regionalnih oznaka kvalitete

Mjera 2.1.2. Obnova i održavanje putova u funkciji revitalizacije ili funkcioniranja gospodarskih aktivnosti

Mjera 3.1.2. Priprema dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj za sufinanciranje ulaganja

 

Objava na web stranicama Primorsko-goranske županije, 30. svibnja 2017. godine

Rok za podnošenje prijave: u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva na web stranicama Primorsko-goranske županije na kojima će biti naznačen dan objave natječaja: www.pgz.hr.

Ako zadnji dan roka pada na neradni dan Primorsko – goranske županije ili blagdan, zadnji dan roka se pomiče na prvi radni dan.

Prijava  se smatra zaprimljena u trenutku kada je zaprimljena u pisarnici Primorsko – goranske Županije neovisno o tome na koji način je izvršena dostava (poštom, poštom preporučeno, osobnom dostavom i sl.)