Potpora male vrijednosti u ribarstvu

Obavještavamo sve zainteresirane ribare i uzgajivače školjaka da je zaključno do 1. ožujka 2019. godine potrebno podnijeti  Zahtjev za državnu potporu male vrijednosti na adresu: Ministarstvo poljoprivredeUprava ribarstvaUl. grada Vukovara 78, 10000 Zagrebs naznakom:»Zahtjev za dodjelu državne potpore male vrijednosti u ribarstvu– NE OTVARATI«. Više informacija na: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=3995&fbclid=IwAR3pXOCOhyS1bm5urgJsUlTQeoJ1uE6BxjeGk0wDPAlD-xaz5JLJkMFjF2o Za pomoć pri ispunjavanju zahtjeva obratite se …

OBJAVLJEN 2. LAG NATJEČAJ_M 3.1.1

Obavještavamo Vas da je LAG “VINODOL” dana 15.1.2019.g. objavio drugi LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a “VINODOL” 2014.-2020. za provedbu Mjere 3.1.1. Pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, koja je usklađena sa tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Natječaj je objavljen na internet stranici LAG-a “VINODOL”:  http://lag-vinodol.hr/wp/?page_id=1732 Ukupni iznos raspoloživih…

Poziv na prezentaciju Prijedloga programa mjera za poticanje razvoja poduzetništva

Pozivamo Vas u utorak, 22. siječnja 2019. godine u 19:00 sati na prezentaciju Prijedloga programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Crikvenice za 2019. godinu. Prezentacija će se održati u Gradskoj vijećnici (zgrada Stare škole, I. kat, bočni ulaz) na adresi Vinodolska 1, 51260 Crikvenica. Prijedlog programa mjera je trenutno na savjetovanju sa zainteresiranom…

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija- vinodolska općina

Vinodolska općina objavila je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Vinodolske općine za 2018. godinu. Svi zainteresirani poduzetnici  mogu se javiti u Poduzetnički centar „Vinodol“ d.o.o. na adresi Trg Ivana Mažuranića 1, a Javni poziv i pripadajuće obrasce za prijavu možete pronaći u…