Natječaj: Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju

Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo je 27.11.2014. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga za natječaj „Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju“. Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga jest povećati mogućnosti za zapošljavanje skupina koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Specifični ciljevi ovog poziva na dostavu projektnih…

Natječaj za provedbu mjere M07 “TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA” podmjere 7.1. “Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima”

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: najava Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Područje: državna i javna uprava Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave do 10000 stanovnika Sažetak: Planirano je raspisivanje natječaja do kraja 2014. godine. OPERACIJE:…

Objavljena dva nova pravilnika za natječaje iz Vinske omotnice

Ministarstvo poljoprivrede  je u Narodnim novinama br. 129/14 objavilo dva nova pravilnika iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. ili tzv. Vinske omotnice. Na temelju Pravilnika o provedbi mjere investicija u vinarije i marketing vina te Pravilnika o provedbi mjere restrukturiranje i konverzija vinograda uskoro će se otvoriti i dva nova natječaja za podizanje konkurentnosti…

Javni poziv za razvoj gospodarskog okruženja i infrastrukture u poduzetničkim i gospodarskim zonama

JAVNI POZIV za razvoj gospodarskog okruženja i infrastrukture u poduzetničkim i gospodarskim zonama 1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA Predmet ovoga javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava u svrhu razvoja gospodarskog okruženja i infrastrukture kroz razvoj elektroenergetskih sustava u poduzetničkim i gospodarskim zonama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 2. CILJEVI I PRIORITETI…

Europska komisija objavila vodič za fondove u sektoru turizma

Europska komisija je 20. listopada 2014. izdala novi vodič za EU fondove u sektoru turizma. Vodič pod nazivom „Guide on EU funding for the tourism sector“ izdan je za financijsko razdoblje 2014.-2020. Obuhvaća informacije o različitim izvorima financiranja iz EU fondova koji su u interesu europske turističke industrije te raznih aktera, kako iz privatnog tako…