Objavljen javni poziv Ministarstva turizma za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa “Fond za razvoj turizma u 2014.”‘

Ministarstvo turizma  objavilo je javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa „Fond za razvoj turizma u 2014. godini“ Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava iz Fonda za razvoj turizama – razvoj turističke infrastrukture i zaštite  turističke resursne osnove.   Iz sredstava Fonda za razvoj turizma financirat će se sljedeća područja:  …

ODRŽANE PRVE DVIJE EDUKACIJE ZA PRIPREMU I PROVEDBU EU PROJEKATA ZA PODUZETNIKE

U sklopu provedbe projekta “Poduzetničkog Impulsa ”   Poduzetnički centar  „Vinodol“ u suradnji s tvrtkom „Plavi partner“  organizirao je i održao prve dvije edukacije od ukupno deset.  Poduzetnici su na  Edukaciji za pripremu i provedbu EU projekata za poduzetnike  slušali o mogućnostima koje postoje za Hrvatsku, strategijama, ciljevima , politikama Europske Unije , te o programima…

USPJEŠNA PRIJAVA PROJEKATA NA PROGRAM ERASMUS +

Poduzetnički centar „Vinodol“  u partnerstvu s Gradom Crikvenicom, Dječjim vrtićem „Radost“ i osnovnim školama Vladimir Nazora i Zvonka Cara i gradovima Orlovom i Kidričevom te njihovim partnerima su pripremili i prijavili projekt za dobivanje bespovratnih sredstava iz programa Erasmus+. Tema projekta je razvoj poduzetničkih kompetencija predškolaca i osnovnoškolaca, a cilj je približiti djeci svijet poduzetništva…