POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2022. GODINI

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je mjere aktivnog zapošljavanja u 2022. godini među kojima je i jedna od najčešće korištenih mjera- Potpora za samozapošljavanje.

Potpora za samozapošljavanje se dodjeljuje nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova. Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti.

Iznos potpore se povećao u odnosu na 2021. godinu. Isto tako, potiče se razvoj zelenog/digitalnog poslovanja te je najveći iznos potpore u iznosu do 150.000,00 kn odobren upravo za poslovanja koja će doprinijeti zelenoj/digitalnoj tranziciji.

Više informacija: https://mjere.hr/katalog-mjera/potpora-za-samozaposljavanje/