PGŽ: Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020. za razvoj malog gospodarstva u 2022. godini – Mjera 1.2.1.

Prihvatljivi korisnici:
Korisnici mjere su poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj odnosno mikro i mali subjekti malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i, koji se ne bave poljoprivrednom djelatnosti (i to: d.o.o., j.d.o.o., obrti, zadruge u 100% privatnom vlasništvu) koji imaju registrirano sjedište te se aktivnost provodi na ruralnom području Primorsko-goranske županije.

Korisnici moraju imati minimalno jednu zaposlenu osobu (uključuje i samozapošljavanje) na puno radno vrijeme od 1. siječnja 2022.g.

Prihvatljive su aktivnosti / troškovi sufinanciranja nabave opreme kao ulaganja u dugotrajnu imovinu koja služi unaprjeđenju i modernizaciji obavljanja proizvodne i/ili uslužne djelatnosti te troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije za pripremu investicijskog ulaganja, evidentirane kao kapitalno ulaganje odnosno projekt upisan u popis dugotrajne imovine.

Prijavitelji koji su bili korisnici županijskih potpora po mjerama iz sektora malog gospodarstva na području Primorsko-goranske županije u 2020., 2021. i 2022. godini nisu prihvatljivi prijavitelji.

PRIHVATLJIV TROŠAK SE DOKAZUJE ISKLJUČIVO RAČUNOM, (NE PREDARČUNOM, NE PONUDOM,  NE RAČUNOM ZA PREDRAČUN/PREDUJAM

Iznos i intenzitet potpore:
Korisnik može za prijavljene aktivnosti u okviru jedne prijave ostvariti:
-80% potpore, ali ne više od 30.000,00 kuna (bez PDV-a) po korisniku s najmanje jednim zaposlenim, odnosno 40.000,00 kuna (bez PDV-a) s više od jednog zaposlenog
-najmanji iznos potpore je 8.000,00 kuna (za Prijavitelje koji su u sustavu PDV-a najmanji iznos prihvatljivih troškova je 10.000,00 bez PDV-a).

Rok za podnošenje prijava:
Prijave se zaprimaju 30 dana od dana objave Javnog poziva na službenoj Internet
stranici Primorsko-goranske županije.

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici ISKLJUČIVO POŠTOM putem
preporučene pošiljke.

Javni poziv i dokumentacija za prijavu nalazi se OVDJE.