PC “VINODOL”

Poduzetnički centar „Vinodol“ d.o.o. za razvoj poduzetništva je poduzetnička potporna institucija čija je osnovna djelatnost savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem. Poslujemo od 2007. godine kada smo osnovani od strane dvije jedinice lokalne samouprave – Grada Novi Vinodolski i Vinodolske općine, a 2010. godine kao treći osnivač priključuje se i Grad Crikvenica.
Princip rada u Centru temelji se na aktivnostima koje će poduzetnicima omogućiti da uz što manje troškove i na jednom mjestu pronađu sve informacije i usluge koje su im potrebne za početak i razvoj poslovanja.
CILJEVI:

  • poticanje i razvoj poduzetništva
  • povećanje broja novih podzetnika  i razvoj poslovanja postojećih poduzetnika
  • otvaranje novih radnih mjesta I zadržavanje postojećih radnih mjesta

MISIJA:
„Naša misija jest razvijanje poduzetničkog okruženja, stvaranje pozitivne poduzetničke klime te poduzetničkog načina razmišljanja i djelovanja. Odgovornim djelovanjem i stručnosti pružiti cjelokupnu podršku poduzetnicima i organizacijama u javnom i privatnom sektoru u svrhu kvalitetnih projekata i razvoja poslovanja“.

VIZIJA:
„Odgovornim poslovanjem i otvorenim pristupom prema poduzetnicima postati nezaobilazna institucija koju poduzetnici trebaju i u koju vjeruju“.