DJELATNICI

Ivona Blažević, mag. oec
Direktorica
mob: 098 430 817, e-mail: poduzetni.vinodol@gmail.com

Marin Klarić, dipl. iur
Viši stručni suradnik
mob: 097 678 9045, e-mail: marin.vinodol@gmail.com

Frana Dijanić, bacc. oec
Stručni suradnik
mob: 095 366 7816, e-mail: frana.vinodol@gmail.com

Nikolina Mijić, mag. oec.

Viši stručni suradnik

mob: 095 841 6905, e-mail: nikolina.vinodol@gmail.com

Valentina Preni, bacc. oec.

stručni suradnik

mob: 098 1730 344, e-mail: valentina.vinodol@gmail.com