OPĆENITO

Usluge koje nudimo, a koje koriste poduzetnici i organizacije u javnom i privatnom sektoru uključuju:

  • Izradu poslovnih planova i investicijskih studija
  • Izradu studija predizvodivosti, studija izvodivosti i analiza troškova i koristi
  • Izradu poslovno planske, investicijske i koncesijske dokumentacije
  • Informiranje i savjetovanje poduzetnika
  • Priprema i prijava projekata na nacionalne i EU fondove
  • Izradu akcijskih planova i strategija razvoja
  • Izradu poslovnih planova samozapošljavanja za Hrvatski zavod za zapošljavanje
  • Organiziranje edukacija iz područja razvoja poduzetništva te EU fondova
  • Pronalazak izvora financiranja projekata i poslovanja

 

U svakom trenutku spremni smo prilagoditi se Vašim potrebama i ciljevima!