JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA NA NAJAVLJENE NATJEČAJE IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE

Poduzetnički centar “Vinodol” d.o.o. poziva sve zainteresirane da podnesu svoje prijave na Javni poziv za iskaz interesa na najavljene natječaje iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Ovim pozivom Poduzetnički centar “Vinodol” d.o.o. uspostaviti će bazu potencijalnih prijavitelja u svrhu pripreme… VišeJAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA NA NAJAVLJENE NATJEČAJE IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE

ANALIZA REZULTATA ANKETE: Zadovoljstvo komunalnim uslugama na području Grada Crikvenice u 2021.

Od 11. do 30. lipnja Poduzetnički centar “Vinodol” d.o.o. provodio je anketu o zadovoljstvu komunalnim uslugama na području grada Crikvenice. Svrha provođenja ankete bila je da se na temelju dobivenih rezultata, iskazanih stavova i mišljenja korisnika usluga, poboljša kvaliteta pružanja… VišeANALIZA REZULTATA ANKETE: Zadovoljstvo komunalnim uslugama na području Grada Crikvenice u 2021.