OBJAVE

Prijedlog financijskog plana Poduzetničkog centra “Vinodol” d.o.o. za 2017. godinu

Prijedlog programa rada Poduzetničkog centra “Vinodol” d.o.o. za 2017. godinu

Financijski plan za 2020. godinu

Program rada za 2020. godinu

Izvjesce za 2019. godinu

Društveni ugovor o osnivanju Poduzetničkog centra “Vinodol” d.o.o. – pročišćeni tekst

Godišnja Skupština:

Saziv Skupštine 2019.

Saziv Skupštine 2016.

Zapisnik Godišnje Skupštine Poduzetničkog centra “Vinodol” d.o.o. za 2016. godinu