OBJAVE

ODLUKE:

Odluka o proceduri naplate prihoda – PC VINODOL d.o.o.

2023. godina

Plan rada i financijski plan za 2023. godinu

2022. godina

Plan rada i financijski plan za 2022. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu

Izvršenje financijskog plana za 2022. godinu

Izvješće o radu za 2022. godinu

2021. godina

Financijski plan za 2021. godinu

Program rada za 2021. godinu

2020. godina

Izvješće o radu za 2020. godinu

Financijski plan za 2020. godinu

Program rada za 2020. godinu

2019. godina

Izvješće o radu za 2019. godinu

Program rada za 2019. godinu

Financijski plan za 2019. godinu

STARIJE OBJAVE:

Društveni ugovor o osnivanju Poduzetničkog centra “Vinodol” d.o.o. – pročišćeni tekst