DJELATNICI

Mr.sc. Ivica Jerčinović
Direktor

Margareta Goić, mag. oec.
Zamjenica direktora

Ivona Blažević, dipl. oec
Viši stručni suradnik

Frana Dijanić, bacc. oec
Stručni suradnik 2