PROPISI

  1. Zakon o obrtu (NN 143/13)
  2. Zakon o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13)
  3. Zakon o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja (NN 111/12)
  4. Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN br.61/2011.)
  5. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13)
  6. Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti (NN  60/10.)
  7. Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08)
  8. Pravilnik o obliku i sadržaju odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja (NN 100/07.)
  9. Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. – 2020. (NN 136/13)