IZRADA AKCIJSKIH PLANOVA I STRATEGIJA RAZVOJA

Strateški ciljevi i prioriteti regionalnog razvoja postavljeni na nacionalnoj ili regionalnoj razini moraju biti usklađeni s ciljevima i prioritetima drugih sektora. Ako usklađivanje izostane, sektorske aktivnosti i projekti mogu djelovati negativno na regionalni razvoj odnosno može doći do ulaganja sredstava na način koji stimulira povećanje regionalnih razlika i ugrožava potencijal slabije razvijenih područja. Upravo zbog toga su za regionalni razvoj važni i strateški dokumenti koji se razvijaju i usvajaju unutar pojedinih sektora.

U Centru imamo dugogodišnje iskustvo u izradi strateških dokumenata i akcijskih planova, a garancija naše kvalitete su educirani i iskusni kadrovi.