PRISTUP INFORMACIJAMA

Ustavno pravo na pristup informacijama kao i pravo na ponovnu uporabu informacija , uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 25/13., 85/15.).  Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu Poduzetničkog centra “Vinodol” d.o.o. da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Cilj ovog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava  na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem  otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlast

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva koji se podnosi na sljedeće načine:

  • Pisanim putem na adresu Poduzetničkog centra “Vinodol” d.o.o. , Trg Ivana Mažuranića 1
  • Osobno na adresi Poduzetničkog centra “Vinodol” d.o.o. , Trg Ivana Mažuranića 1
  • putem e -maila na adresu: poduzetnicki.centar.vinodol@ri.t-com.hr
  • telefonom na broj : 051/791-101

Izvješća:

Godišnje izvješće za 2015.

Godišnje izvješće za 2019.

Godišnje izvješće za 2020.

Godišnje izvješće za 2021.

Godišnje izvješće za 2022.

Dokumenti:

 

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o naknadi materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Zahtjev za dopunu informacija

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13 i 85/15)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN, br. 12/14) 

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN, br. 15/14)