Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv.

Postojeća obiteljska kuća u smislu Poziva je zgrada:
• koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena,
• u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i
• koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:
− ima najviše 3 (tri) stambene jedinice,
− ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2

Obiteljska kuća u kojoj se provodi Projekt mora biti energetski certificirana te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):
• C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj,
• B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj.

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje do najviše 128.000,00 kuna (16.988,52 eura), odnosno:
• do 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini
otoka,
• do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini
otoka,
• do 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 15. studenog 2022. godine od 9:00 sati. Prijava na Poziv podnosi se pisanim putem, dostavom potpune obvezne dokumentacije iz točke VII. Poziva na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB) putem preporučene pošte 7 na adresu Fonda: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Poziv traje najkasnije do isteka kalendarske godine. Obavijest o trajnom zatvaranju Poziva bit će javno dostupna putem mrežne stranice Fonda www.fzoeu.hr.

Javni poziv, tehničke uvjete i prijavni obrazac preuzmite OVDJE.