Produljenje roka javnog poziva za dodjelu potpora poduzetnicima Općine Vinodolska općina do 31. prosinca 2020. godine

Općina Vinodolska općina objavila je dana 16. prosinca 2020. godine Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih potpora iz Općeg programa mjera poticanja poduzetništva na području Općine Vinodolska općina za 2020. godinu.

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv produljuje se do 31. prosinca 2020. godine, a Javni poziv te pripadajući obrasci za prijavu dostupni su mrežnim stranicama Poduzetničkog centra “Vinodol” d.o.o. www.pc-vinodol.com i Općine Vinodolska općina www.vinodol.hr.