JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA NA NAJAVLJENE NATJEČAJE IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE

Poduzetnički centar “Vinodol” d.o.o. poziva sve zainteresirane da podnesu svoje prijave na Javni poziv za iskaz interesa na najavljene natječaje iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Ovim pozivom Poduzetnički centar “Vinodol” d.o.o. uspostaviti će bazu potencijalnih prijavitelja u svrhu pripreme… VišeJAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA NA NAJAVLJENE NATJEČAJE IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE