OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA POTPORU PUTNIČKIM AGENCIJAMA I ORGANIZATORIMA PUTOVANJA U VRIJEDNOSTI OD 36 MILIJUNA KUNA

Potpore mogu dobiti turističke agencije koje su u 2020. godini pretrpjele pad poslovnih prihoda u odnosu na 2019. godinu od najmanje 75% i koje su subjekti malog gospodarstva (srednja, mala i mikro trgovačka društva izvan javnog sektora i obrti).

Prihvatljivi troškovi i visina potpore

Potpore se odobravaju za slijedeće prihvatljive troškove:

  • trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade, pričuve poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost,
  • trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz  korištenje toplinske mreže,
  • trošak odvoza komunalnog otpada,
  • trošak komunalne naknade,
  • trošak direktne spomeničke rente,
  • pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe (ZAMP),
  • trošak interneta, fiksne i mobilne telefonske linije, 
  • trošak usluge knjigovodstvenog servisa,
  • trošak održavanja informacijskog sustava,
  • trošak povrata sredstava (avansa) putnicima koji su uplatili svoja putovanja

Javni Poziv traje do 30. srpnja 2021. godine

Prijave se podnose on-line putem mrežne stranice Ministarstva: https://prijavaktg.mint.hr/#/login

Cjelokupnu dokumentaciju za provedbu predmetnog Javnog poziva moguće je preuzeti na službenim stranicama: https://mints.gov.hr/…/objavljen-javni-poziv-za…/22573